แผนอัตรากำลัง

Displaying 1-5 of 20 results.
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (พ.ศ. 2567-2569)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566