แผนอัตรากำลัง

Displaying 16-20 of 20 results.
กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง (ระบบแท่ง)
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลัง ๕๕-๕๗