รายงานติดตามผลการดำเนินการ

Displaying 1-5 of 12 results.
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564