วันที่ 1 เมษายน 2565 ร่วมลงพื้นที่มอบสิ่งของ อุปโภคบริโภค และให้กำลังใจ แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) กักตัว ณ ที่พักอาศัย

 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!