ภายใต้การบริหารงานของนายอาคม คงกะเรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง และทีมผู้บริหารฯ มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม ดำเนินงาน มอบไม้เท้าสำหรับ ผู้พิการในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านในดง(บ้านหนองควาย)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 21 มกราคม 2565 ภายใต้การบริหารงานของนายอาคม คงกะเรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง และทีมผู้บริหารฯ มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม ดำเนินงาน มอบไม้เท้าสำหรับ ผู้พิการในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านในดง(บ้านหนองควาย) ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 ราย เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาสามารถดำรงชีวิตได้ดีขึ้น
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!