สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 21 มกราคม 2565

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

สถานการณ์โควิด-19 ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2565 พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย 1.หญิงไทย อายุ 57 ปี หมู่ที่ 4 บ้านในดง อาชีพแม่ค้าตลาดหนองบ้วย
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!