นายอาคม คงกะเรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง ในฐานะประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านในดง พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านในดง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่หมู่ที่ 5

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 21 มกราคม 2565 นายอาคม คงกะเรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง ในฐานะประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านในดง พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านในดง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านในดง ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ตามคำร้องของประชาชน
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!