ภายใต้การบริหารงานของนายอาคม คงกะเรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง และทีมผู้บริหารฯ พร้อมด้วยนายอนุสิทธิ์ ปลื้มจิตร ส.อบต.หมู่ที่ 1 ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ในการดำเนินงาน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 21 มกราคม 2565 ภายใต้การบริหารงานของนายอาคม คงกะเรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง และทีมผู้บริหารฯ พร้อมด้วยนายอนุสิทธิ์ ปลื้มจิตร ส.อบต.หมู่ที่ 1 ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ในการดำเนินงาน นำรถเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกระเช้า) พร้อมอุปกรณ์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะและตัดต้นไม้ ในพื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบ้านในดง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!