องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดงได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยคณะได้เนี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เมล่อนอินทรีย์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ (สร้างสุข)ตำบลบ้านในดง

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!