รณรงค์ 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2564

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดงร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์ 7 วันอันตราย(ช่วงเทศกาลปีใหม่) ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ โดยจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามจุดเสี่ยงและหน่วยงานราชการ หากพบเห็นป้ายขับขี่ด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะ...ขอให้ประชาชนทุกท่านเดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลจากอุบัติเหตุตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564
#อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
#ลดเหล้าลดอุบัติเหตุ
 
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!