วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 ลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ เสร็จเรียบร้อย

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

 
     นายอาคม คงกะเรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
      พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ อิ่มอ่วม รองนายกฯ
นายจรัส คำวิเศษ รองนายกฯ
นายฉลอง อยู่จันทร์ เลขานุการนายกฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 
      ลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ เสร็จเรียบร้อยในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านชายนา  ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!