วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายนา ประจำปี 2567

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

     นายอาคม คงกะเรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง 
     พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ อิ่มอ่วม รองนายกฯ
นายจรัส คำวิเศษ รองนายกฯ
นายฉลอง อยู่จันทร์ เลขานุการฯ
พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายนา
      เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายนา ประจำปี 2567
    ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!