วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๙ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗
 
ขอถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลให้ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง พระเกียรติคุณแผ่ไพศาล ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตราบกาลนิรันดร์เทอญ
 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!