วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567ดำเนินการย้ายเสาไฟฟ้าสาธารณะและย้ายป้ายโรงเรียน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง


       นายอาคม คงกะเรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง
       พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ อิ่มอ่วม รองนายกฯ
นายจรัส คำวิเศษ รองนายกฯ
นายฉลอง อยู่จันทร์ เลขานุการฯ
นายศักดา  ลำทะแย ประธานสภาฯ
นายวิศิษฐ์ สังข์สุวรรณ ปลัดอบต.  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
     

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!