วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างเหมือนตัวยู หมู่ที่ 1 บ้านในดง (หนองควาย)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

 
       นายอาคม คงกะเรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง 
       พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ อิ่มอ่วม รองนายกฯ
นายจรัส คำวิเศษ รองนายกฯ
นายฉลอง อยู่จันทร์ เลขานุการฯ 
นายวิศิษฐ์ สังข์สุวรรณ ปลัดอบต.  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
         ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างเหมือนตัวยู หมู่ที่ 1 บ้านในดง (หนองควาย) ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!