วันที่ 6-8 ธันวาคม 2566เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรเชิงวิชาการ "ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้และป่าสงวนแห่งชาติการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่า และความรู้เกี่ยวกับวินัย การดำเนินการทางวินัยกับผู้กระทำผิดวินัยและจริยธรรมของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้อง

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

 
     นายอาคม คงกะเรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง
     พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ อิ่มอ่วม รองนายกฯ 
นายวิศิษฐ์  สังข์สุวรรณ ปลัดอบต.บ้านในดง
นายอุทัยวุฒิ  กลิ่นกรุ่น ผอ.กองช่าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 
      เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรเชิงวิชาการ "ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้และป่าสงวนแห่งชาติการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่า และความรู้เกี่ยวกับวินัย การดำเนินการทางวินัยกับผู้กระทำผิดวินัยและจริยธรรมของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
     
     ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!