๕ ธันวาคม ๒๕๖ต วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 

 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 
วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 
 
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 
 
ข้าพระพุทธเจ้าคณะทีมผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!