วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566ลงพื้นที่ในการดำเนินงานรางวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อให้ทราบแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ชัดเจน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

 
   ภายใต้การบริหารงานของนายอาคม คงกะเรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง  มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ในการดำเนินงานรางวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อให้ทราบแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ชัดเจน
  โดยมี เจ้าหน้าที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาท่ายาง เป็นผู้ดำเนินการในครั้งนี้พื้นที่ตำบลบ้านในดง 

   หมู่ที่ 6 บ้านหนองค่างศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 

   ภายใต้การบริหารงานของนายอาคม คงกะเรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ในการดำเนินงานรางวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อให้ทราบแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ชัดเจน

  โดยมี เจ้าหน้าที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาท่ายาง เป็นผู้ดำเนินการในครั้งนี้พื้นที่ตำบลบ้านในดง 

   หมู่ที่ 6 บ้านหนองค่าง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!