วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนหนองค่าง-หนองศาลา

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 

     
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!