วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ลงพื้นที่บริเวณริมคลองชลประทานสายสอง ตัดหญ้า เพื่อจัดสถานที่ตามโครงการร่วมรักษ์สายน้ำตามวิถีไทย (ลอยกระทง)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

 
     
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!