วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 โครงการแข่งขันกีฬาอบต.บ้านในดงสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

 
       ภายใต้การบริหารงานของนายอาคม คงกะเรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง 
        พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ อิ่มอ่วม รองนายฯ
นายจรัส คำวิเศษ รองนายกฯ
นายฉลอง อยู่จันทร์ เลขานุการฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับกรรมการกีฬาตำบลบ้านในดง ผู้ใหญ่บ้าน
      ✔️ร่วมชม
      ✔️ร่วมเชียร์
      ✔️ร่วมแข่งขันกีฬา   
     
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!