วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

 
     ภายใต้การบริหารงานของนายอาคม คงกะเรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง 
มอบหมายให้นายเกรียงศักดิ์ อิ่มอ่วม รองนายกฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
     เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ณ หอประชุมอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!