วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566ลงพื้นที่ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

 
      ภายใต้การบริหารงานของนายอาคม คงกะเรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง 
      มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณตำบลบ้านในดง หมู่ที่ 1 บ้านในดง (หนองควาย) ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!