วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566ลงพื้นที่ตัดต้นไม้

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

 
      ภายใต้การบริหารงานของนายอาคม คงกะเรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง 
      มอบหมายให้นายชัยยะ ชื่นอารมณ์ สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ตัดต้นไม้บริเวณตำบลบ้านในดง หมู่ที่ 6 บ้านหนองค่าง ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!