วันที่ 29 พฤษภาคม 2566ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ภายใต้การบริหารงานของนายอาคม คงกะเรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณตำบลบ้านในดง หมู่ที่ 3 บ้านหัวเข้ และหมู่ที่ 4 บ้านใหม่ และลงพื้นที่เก็บไฟหงษ์ ศาลาเอนกประสงค์ เนื่องจากมีการขยายถนน หมู่ที่ 2 บ้านชายนา
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!