วันที่ 25 พฤษภาคม 2566ลงพื้นที่ซ่อมแซมห้องน้ำ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ภายใต้การบริหารงานของนายอาคม คงกะเรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง มอบหมายให้นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกรุ่น ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมแซมห้องน้ำอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!