วันที่ 25 พฤษภาคม 2566ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ภายใต้การบริหารงานของนายอาคม คงกะเรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณตำบลบ้านในดง หมู่ที่ 1 บ้านในดง (หนองควาย) และหมู่ที่ 6 บ้านหนองค่าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!