วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เข้าร่วมงานเกษตรและของดีอำเภอท่ายาง

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายอาคม คงกะเรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง พร้อมด้วยนายฉลอง อยู่จันทร์ เลขานุการฯ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!