วันที่ 24 มีนาคม 2566 เข้าร่วมงานพระนครคีรี - เมืองเพชร ครั้งที่ 36

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายอาคม คงกะเรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ อิ่มอ่วม รองนายกฯ นายฉลอง อยู่จันทร์ เลขานุการฯ นางสาวอวยพร แสงศิลา ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานพระนครคีรี - เมืองเพชร ครั้งที่ 36 ประจำปี 2566 เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของ UNESCO อาหารพื้นถิ่นอำเภอท่ายาง #สภาวัฒนธรรมตำบลบ้านในดง กิจกรรมอาหารพื้นถิ่นตำบลบ้านในดง ได้แก่ #ทอดมันหัวปลี
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!