วันที่ 24 มีนาคม 2566 เข้าตรวจติดตามและนิเทศการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายอาคม คงกะเรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ อิ่มอ่วม รองนายกฯ นายฉลอง อยู่จันทร์ เลขานุการฯ ประธานสภาอบต.ฯ สมาชิกสภาอบต.ฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจติดตามและนิเทศการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!