24 มีนาคม 2566ลงพื้นที่ในการดำเนินงานรางวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อให้ทราบแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ชัดเจน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายอาคม คงกะเรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ อิ่มอ่วม รองนายกฯ นายฉลอง อยู่จันทร์ เลขานุการฯ นายอุทัยวุฒิ กลิ่นกริ่น ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ในการดำเนินงานรางวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อให้ทราบแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ชัดเจน โดยมี เจ้าหน้าที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาท่ายาง เป็นผู้ดำเนินการในครั้งนี้พื้นที่ตำบลบ้านในดง หมู่ที่ 4 บ้านใหม่
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!