วันที่ 24 มีนาคม 2566เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้และภาวะโภชนาการของนักเรียนโรงเรียนบ้านในดง

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายอาคม คงกะเรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ อิ่มอ่วม รองนายกฯ นายฉลอง อยู่จันทร์ เลขานุการฯ และเจ้าหน้าที่กองช่าง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้และภาวะโภชนาการของนักเรียนโรงเรียนบ้านในดง ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 จงถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านในดง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!