วันที่ 23 มีนาคม 2566ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายนา

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายอาคม คงกะเรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ อิ่มอ่วม รองนายกฯ นายฉลอง อยู่จันทร์ เลขานุการฯ และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายนา ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!