วันที่ 23 มีนาคม 2566เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยา/เสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายอาคม คงกะเรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยา/เสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดเพชรบุรีประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 20 มีนาคมถึง 3 เมษายน 2566 ณ วัดชายนา
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!