วันที่ 23 มีนาคม 2566 ให้การต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายอาคม คงกะเรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง นายเกรียงศักดิ์ อิ่มอ่วม รองนายกฯ นายฉลอง อยู่จันทร์ เลขานุการฯ ประธานสภาอบต.ฯ สมาชิกสภาอบต.ฯ พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!