วันที่ 22 มีนาคม 2566 เข้าร่วมประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ภายใต้การบริหารงานของนายอาคม คงกะเรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง มอบหมายให้นายจรัส คำวิเศษ รองนายกฯ พร้อมด้วยคณะกรรมดารกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (สปสช.) เข้าร่วมประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!