21 มีนาคม 2566ลงพื้นที่ก่อสร้างเหมืองตัวยู หมู่ที่ 6

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายอาคม คงกะเรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ อิ่มอ่วม รองนายกฯ และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ก่อสร้างเหมืองตัวยู หมู่ที่ 6 บ้านหนองค่าง ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!