วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๖

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายอาคม คงกะเรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ อิ่มอ่วม รองนายกฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๖ วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น ๒
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!