วันที่ 17 มีนาคม 2566 งานพระนครคีรี - เมืองเพชร ครั้งที่ 36 ประจำปี 2566

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายอาคม คงกะเรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ อิ่มอ่วม รองนายกฯ นายฉลอง อยู่จันทร์ เลขานุการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมขบวนอำเภอท่ายาง เพื่อเปิดงานพระนครคีรี 2566 หรือ งานพระนครคีรี - เมืองเพชร ครั้งที่ 36 ประจำปี 2566
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!