วันที่ 15 มีนาคม 2566 เข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรรมโครงการครอบครัวสุขสันต์ ผู้สูงอายุสดใส

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายอาคม คงกะเรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ อิ่มอ่วม รองนายกฯ นายฉลอง อยู่จันทร์ เลขานุการฯ พระครูสารธรรมนิเทศ กำนันตำบลบ้านในดง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรรมโครงการครอบครัวสุขสันต์ ผู้สูงอายุสดใส ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!