วันที่ 15 มีนาคม 2566เข้าร่วมการอบรมโครงการจ้างงานคนพิการ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ภายใต้การบริหารงานของนายอาคม คงกะเรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง มอบหมายห้างสาวจิรา บุญมา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมโครงการจ้างงานคนพิการ ณ เลควิว รีสอร์ท ชะอำ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!