วันที่ 10 มีนาคม 2566 ให้การต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลสว่างแดนดิน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ภายใต้การบริหารงานของนายอาคม คงกะเรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง มอบหมายให้นายเกรียงศักดิ์ อิ่มอ่วม รองนายกฯ พร้อมด้วยนายฉลอง อยู่จันทร์ เลขานุการฯ พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ การรับรางวัลการบริหารจัดการขยะที่ดี (Zoro waste) ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!