วันที่ 8 มีนาคม 2566 ลงพื้นที่ในการดำเนินงานรางวัดที่ดินสาธารณประโยชน์

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ภายใต้การบริหารงานของนายอาคม คงกะเรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ในการดำเนินงานรางวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อให้ทราบแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ชัดเจน โดยมี เจ้าหน้าที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาท่ายาง เป็นผู้ดำเนินการในครั้งนี้พื้นที่ตำบลบ้านในดง หมู่ที่ 3 บ้านหัวเข้
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!