วันที่ 8 มีนาคม 2566 เข้าร่วมการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำเดือนมีนาคม2566

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายอาคม คงกะเรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ อิ่มอ่วม รองนายกฯ นายฉลอง อยู่จันทร์ เลขานุการฯ เข้าร่วมการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดงทุกคน เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!