วันที่ 7 มีนาคม 2566เข้าร่วมปรึกษาหารือ แก้ไขปัญหาในชุมชนตำบลบ้านในดง (สภากาแฟตำบลบ้านในดง) ประจำเดือนมีนาคม 2566

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายอาคม คงกะเรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ อิ่มอ่วม รองนายกฯ นายฉลอง อยู่จันทร์ เลขานุการฯ ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ของตำบลบ้านในดง หัวหน้าส่วน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมปรึกษาหารือ แก้ไขปัญหาในชุมชนตำบลบ้านในดง (สภากาแฟตำบลบ้านในดง) ประจำเดือนมีนาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!