วันที่ 3 มีนาคม 2566ร่วมขุดฝังถังขยะเปียก ลดขยะ ลดโลกร้อน ในพื้นที่ตำบลบ้านในดง

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ภายใต้การบริหารงานของนายอาคม คงกะเรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง มอบหมายให้ สมาชิกอบต.ฯ และพนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมขุดฝังถังขยะเปียก ลดขยะ ลดโลกร้อน ในพื้นที่ตำบลบ้านในดง หมู่ที่ 3 บ้านหัวเข้ ขอบคุณ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกที่ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!