วันที่ 2 มีนาคม 2566ลงพื้นที่ตัดต้นไม้สาธารณะของตำบลบ้านในดง

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ภายใต้การบริหารงานของนายอาคม คงกะเรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ตัดต้นไม้สาธารณะของตำบลบ้านในดง หมู่ที่ 4 บ้านใหม่
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!