วันที่ 1 มีนาคม 2566 เข้าร่วมโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล

 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายอาคม คงกะเรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง พร้อมด้วยกำนันตำบลบ้านในดง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล เพื่อรับทราบแนวทางการพัฒนา แจ้งปัญหาความต้องการ และประเด็นการพัฒนา โดยมีพัฒนากรอำเภอท่ายาง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!