วันที่ 1 มีนาคม 2566เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ภายใต้การบริหารงานของนายอาคม คงกะเรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง มอบหมายให้นายเกรียงศักดิ์ อิ่มอ่วม รองนายกฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม ณ หอประชุมอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!