วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 4

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายอาคม คงกะเรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ อิ่มอ่วม รองนายกฯ นายฉลอง อยู่จันทร์ เลขานุการฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!